top of page
אילוף כלבי ריח.JPG

אילוף כלבי ריח

לכלבים חוש ריח מפותח ביותר. רק כדי לסבר את האוזן: לבני האדם ישנם 6 מיליון קולטני ריח באפם, בעוד לכלבים יש 300 מיליון כאלו!

מסיבה זו, ניתן לרתום כלבים מסויימים למטרות הרחה שונות ומגוונות כגון: איתור נעדרים, חומרי נפץ, סמים, כסף, מרדף אחר חשוד ועוד.

טבע הכלב מומחית ובעלת ניסיון עשיר בתחום כלבי ההרחה - בדגש על עבודה ביטחונית ומבצעית.

אנו נדע לאתר את הכלב המתאים ביותר לעבודה ובעזרת כלים מקצועיים לייצר יכולות איתור גבוהות. לא פחות חשוב מכך, היא שימת דגש על יכולת עבודה ממושכת של הכלב, תוך שמירה על רמת מוטיבציה גבוהה לאורך העבודה.

bottom of page