top of page
אילוף כלבי הגנה - חדש.jpeg

אילוף כלבי הגנה

טבע הכלב מכשירה כלבי הגנה ברמה הגבוהה ביותר. הכלבים מאולפים למשמעת אבסולוטית, ללא פשרות וידעו להגן, להרתיע ואף לפעול כנגד איום ממשי.

 

מבחני יצרים מגיל צעיר יוודאו כי הכלב מתאים לעבודת הגנה וכי אופיו יציב וחזק מספיק כדי לבצע את תפקידו. העבודה עם הכלב מתבצעת באופן הדרגתי ויסודי כדי להנחיל משמעת ברמה גבוהה ויכולת להגיב בזמן אמת, על פי פקודה בלבד.

 

הייחודיות שלנו היא בבניית האיזון הנכון והעדין, בין סוציאליות ואהבת אדם ובין רצון להגן על הבעלים בפקודה.

*מותנה בראיון אישי ובהצגת "תעודת יושר" בתוקף.

bottom of page