top of page
707844.webp

 כלבי הגנה לנשים מאויימות

פרויקט כלבי מיכל סלה ז"ל, אשר הוקם בשיתוף עם עמותת "פורום מיכל סלה", הוא אחד ממקורות הגאווה הגדולים ביותר של טבע הכלב. החברה פעלה בפרויקט בין השנים 2020 עד 2023. טבע הכלב הינה החלוצה והראשונה בארץ שהגתה ויזמה את תחום כלבי ההגנה לנשים מאויימות, דבר אשר מסב לנו גאווה גדולה.

כיום טבע הכלב מכשירה כלבי הגנה לנשים מאויימות בצורה פרטית. החברה משתמשת בניסיונה הרב והייחודי על מנת להכשיר כלבי הגנה מצילי חיים לנשים מאוימות הנמצאות בסיכון גבוה. נשים אשר בן זוגן כבר אינו חי עמן אך ממשיך לאיים, לפגוע ולשבש את חייהן. 

 

לאחר הכשרה מעמיקה, הכלב מועבר לאישה לכל החיים להכשרת המשך ומאותו יום חי כבן בית וחבר צמוד לאורך כל שעות היום והלילה. הכלב מאפשר איכות חיים של ביטחון פיזי ונפשי, ריפוי מטראומה, חיזוק הביטחון העצמי, רכישת מסוגלות ושליטה על חייה ועל חיי ילדיה. 

טבע הכלב מעבירה את הכלב אילוף מקצועי והכשרה לאישה המאוימת. כל אילוף והכשרה מותאמים באופן אישי לאישה ולצרכיה. 

bottom of page